Jak zostać naszym pacjentem

NFZ

Aby zostać naszym pacjentem w ramach kontraktu z NFZ należy udać się do naszej przychodni i wypełnić na miejscu deklarację wyboru Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ czy też Położnej POZ. Można również pobrać druki deklaracji z naszej strony internetowej. Poniżej znajdują się linki internetowe gdzie mogą Państwo pobrać w/w deklaracje, wydrukować i wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Tak wypełnioną i podpisaną osobiście deklarację prosimy przynieść do naszej przychodni.

Linki do pobrania druków deklaracji POZ:

Lekarz (wybór świadczeniodawcy i lekarza POZ)

Pielęgniarka (wybór świadczeniodawcy i pielęgniarki POZ)

Położna (wybór świadczeniodawcy i położnej POZ)

Zapraszamy do wyboru bezpłatnej opieki medycznej lekarza rodzinnego, pielęgniarki rodzinnej, położnej środowiskowej w Cor-Medicus!