Badania lekarskie

badania lekarskie

Zapewniamy badania lekarskie w zakresie:


  • badania wstępne i okresowe pracowników
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców